အထွေထွေထောက်ပံ့ငွေဆိုင်ရာ လမ်းညွန်ချက်များ

မသန်စွမ်းသူများအခွင့်အရေးဆိုင်ရာရန်ပုံငွေအဖွဲ့သည် လူ့အခွင့်အရေးများ အကောင်ထည် ဖော်ဆောင်ပေးရေးနှင့် မသန်စွမ်းသူများ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် မသန်စွမ်းသူများ၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပိုမိုခိုင်မာလာစေရန်အတွက် မသန်စွမ်းသူများပါဝင်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ (DPOs) ကို ထောက်ပံ့ငွေပံ့ပိုးပေးနေသော စုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားသည့်ထောက်ပံ့ငွေ ပံ့ပိုးရေးအဖွဲ့တစ်ခု ဖြစ်သည်။

မသန်စွမ်းသူများ အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ရန်ပုံငွေအဖွဲ့တွင် တစ်နှစ်လျှင် ရန်ပုံငွေစုဆောင်းမှုအပတ်စဉ် နှစ်ခုပါရှိပါသည်- အဆိုပြုချက် တောင်းခံလွှာများ (RFPs) ကို ဖေဖော်ဝါရီလ (အပတ်စဉ် ၁) နှင့် ဇူလိုင်လ (အပတ်စဉ် ၂) တွင် အများသိ အောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ အပတ်စဉ်တစ်ခုစီသည် ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများအစုကို လိပ်မူထားပါသည်။ အချို့နိုင်ငံ များအတွက် အဖွဲ့အစည်းများမှ အဆိုပြုလွှာတင်သွင်းချက် အပြည်အစုံတစ်စောင်မတောင်းဆိုမီ သုံးသပ်ရန်အတွက် စိတ်ဝင်စားကြောင်းဖော်ပြသည့် စာတစ်စောင်တင်ပြရန် လုပ်ငန်းစဉ် ၂ ခုရှိပါသည်။

၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုင်ငံများ

အပတ်စဉ် ၁ နိုင်ငံများ- ဂါနာ (ဖိတ်ကြားရန် အတွက်သာ)၊ ဟေတီ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ မော်လဝီနှင့် မြန်မာ။

စိတ်ဝင်စားကြောင်းဖော်ပြသည့်စာ (LoI) လုပ်ငန်းစဉ်ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် DRF သို့မဟုတ် မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အ ရေးများအတွက် ထောက်ခံတောင်းဆိုပေးရေးဆိုင်ရာ ရန်ပုံငွေ (DRAF) တစ်စုံတစ်ရာ မရရှိခဲ့သည့်အင်ဒိုနီးရှားမှ လျှောက် ထားသူများအတွက် XXXX နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ အင်ဒိုနီးရှားမှ အောင်မြင်သည့် LoI လျှောက်ထားသူများ ဖြစ်ကြ သော လက်ရှိထောက်ပံ့ငွေရရှိထားသည့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားများ၊ ဂါနာနှင့် ဟေတီ၊ မော်လဝီနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ မသန်စွမ်း သူများပါဝင်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ (DPOs) တစ်ခုခုမှ ဖိတ်ကြားထားသော DRF/DRAF ထောက်ပံ့ငွေရရှိသူများသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၉ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါအဆိုပြုချက်တောင်းခံလွှာများ (RFP) ထုတ်ပြန်ရန်အတွက် အဆိုပြု ချက်များ အပြည့်အစုံ တင်သွင်းနိုင်ပါသည်။ RFP ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို အောက်တွင် အသေးစိတ် ဖော်ပြထား သည်။ လျှောက်လွှာတင်သွင်းရမည့်နောက်ဆုံးရက်မှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့ ဖြစ်သည်။

အပတ်စဉ် ၂ နိုင်ငံများ- ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ (ဖိတ်ကြားရန် အတွက်သာ)၊ ရဝမ်ဒါ၊ ယူဂန်ဒါနှင့် ပစိဖိတ်ကျွန်းနိုင်ငံများ- Cook ကျွန်းစုများ၊ မိုက်ကရိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ ဖက်ဒရယ်ပြည်နယ်များ၊ ဖီဂျီ၊ ကီရီဘာတီ၊ မာရှယ်ကျွန်းစုများ၊ နော်ရူး၊ နီဝေ (Niue)၊ ပါလူး၊ ပါပူဝါ နယူးဂီနီ၊ ဆာမိုရာ၊ ဆော်လမွန် ကျွန်းစုများ၊ တွန်ဂါ၊ တူဗာလူးနှင့် ဗန်နော့တူတို့ ဖြစ်ကြပါသည်။

LoI လုပ်ငန်းစဉ်ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် DRF သို့မဟုတ် DRAF ရန်ပုံငွေမရရှိခဲ့သည့် ယူဂန်ဒါနိုင်ငံမှ လျှောက်ထားသူများ အတွက် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဂျွန်လတွင် အများသိအောင် ထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ယူဂန်ဒါနိုင်ငံမှ အောင်မြင်သည့် LoI လျှောက်ထားသူများ ဖြစ်ကြသောလက်ရှိထောက်ပံ့ငွေရရှိထားသည့် ယူဂန်ဒါနိုင်ငံသားများ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၊ ရဝမ်ဒါ နိုင်ငံနှင့် ပစိဖိတ်ကျွန်းနိုင်ငံများမှ မသန်စွမ်းသူများပါဝင်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ (DPOs) တစ်ခုခုမှ ဖိတ်ကြားထားသော DRF/DRAF ထောက်ပံ့ငွေရရှိသူများသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် အောက်ပါ အဆိုပြုချက်တောင်းခံလွှာများ (RFP) ထုတ်ပြန်ရန်အတွက် အဆိုပြုချက်များအပြည့်အစုံ တင်သွင်းနိုင်ပါသည်။

အပတ်စဉ် ၁ အတွက် အဆိုပြုချက် တောင်းခံလွှာများ လုပ်ငန်းစဉ် ရှင်းလင်းချက်ကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်-

အဆိုပြုချက်တောင်းခံလွှာများ

ဟေတီ၊ မော်လဝီနှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ လျှောက်ထားသူများအပြင် ဂါနာနှင့်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှ ဖိတ်ခေါ်ထားသော လျှောက်ထား သူများသာ။

ရန်ပုံငွေစီးဝင်မှုများ

မသန်စွမ်းသူများ အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ရန်ပုံငွေတွင် ရန်ပုံငွေစီးဝင်မှု ၃ ခု ရှိပါသည်- ၁) အသေးစား ထောက်ပံ့ငွေ ၂) အလယ်အလတ်အဆင့် ညွန့်ပေါင်းထောက်ပံ့ငွေများနှင့် ၃) နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ညွန့်ပေါင်းထောက်ပံ့ငွေတို့ ဖြစ်သည်။ ယင်းတို့ကို အောက်တွင် ရှင်းလင်းထားပါသည်။

အသေးစား ထောက်ပံ့ငွေ

အသေးစား ထောက်ပံ့ငွေ စုဆောင်းရေးအဖွဲ့မှ နိုင်ငံနှင့်ဒေသအဆင့်ရှိ မသန်စွမ်းသူများအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အထွေထွေ ညီလာခံ (CRPD) သာလွန်ကောင်းမွန်လာစေရန်အတွက် နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ကွဲပြားခြားနားသည့် မသန်စွမ်းသူများ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။  အဖွဲ့စည်းများသည် CRPD အကောင်ထည် ဖော်ဆောင်ခြင်းနှင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရေးဖြစ်စဉ်များတွင် မသန်စွမ်းသောသူများ (PWDs) ပိုမိုတက်ကြွစွာ ပါဝင်နိုင်ရန်အတွက် ၄င်းတို့၏အစွမ်းအစများပြည့်ဝလာစေရန် သို့မဟုတ် သီးခြား သတ်မှတ်ထားသည့် CRPD ၏ အပိုဒ်ခွဲ များတွင် ဖော်ပြထားသောအခွင့်အရေးများ ပိုမိုသာလွန်ကောင်းမွန်လာအောင် အကောင်ထည်ဖော်ဆောင်ပေးရန် အတွက် DRF မှ ရန်ပုံငွေများကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင် ဤရန်ပုံငွေစီးဝင်မှုအဖွဲ့မှ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ကြိုးပမ်း မှုများတွင် မသန်စွမ်းသူများအားလုံး ပါဝင်နိုင်စေရန် ရေရှည်တည်တံ့သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက်များ (SDGs) အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရေးဖြစ်စဉ်များတွင် DPOs ပါဝင်နိုင်ရန်နှင့် သြဇာညောင်းရန်အတွက် ထောက်ပံကူညီပေးပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းများသည် ရန်ပုံငွေများကို အောက်ပါတို့အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်-

 1. နိုင်ငံ သို့မဟုတ် ဒေသအဆင့်ရှိ CRPD နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် DPO ပါဝင်မှု တိုးတက်လာစေရန်
 2. SDGs အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် DPO ပါဝင်မှု တိုးတက်လာစေရန်
 3. CRPD ပုဒ်မခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရေးအား စီစဉ်ညွန်ကြားရန်
 4. SDGs အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရေးအား စီစဉ်ညွန်ကြားရန်

သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီမှု

DRF အဖွဲ့သည် မသန်စွမ်းသူများပါဝင်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ (DPOs)၊ အောက်ခြေလူတန်းစားများ (ကျေးလက်ဒေသ)၊ (အသစ်ဖွဲ့စည်းထားသော) တက်သစ်စအဖွဲ့အစည်းနှင့် (မသန်စွမ်းအမျိုးသမီးများ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက်ရှိသူများ၊ ပုံမမှန်တကိုယ်လုံးဖြူဖွေးနေသူများ၊ အကြားအမြင် ချို့ယွင်းနေသူများ စသည်တို့ကဲ့သို့) ခွဲခြားပစ်ပယ်ခံထားရသော အဖွဲ့များမှ လျှောက်လွှာများကို နွေးထွေးစွာလက်ခံနေသည့်အတွက် ၎င်းတို့အား ဤအမျိုးအစားမှ ထောက်ပံ့ငွေများကို လျှောက်ယူကြပါရန် အထူးသဖြင့် အားပေးတိုက်တွန်းထားပါသည်။

အောက်ဖော်ပြပါ အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအစားများသည် တစ်နှစ်တာကာလ စီမံကိန်းများအတွက် လျှောက်လွှာများ တင်သွင်းနိုင်ပါသည်။

 • တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသော အစိုးရမဟုတ်သည့် DPOs များ (သို့မဟုတ် ဘဏ္ဍာရေးမတည် အဖွဲ့အစည်း တစ်ရပ်၏ လက်အောက်တွင်လုပ်ဆောင်နေသည့် မသန်စွမ်းသူများ)
 • DPOs များအကြား မိတ်ဖက်ဆောင်ရွက်မှုများ
 • DPOs များနှင့်အခြားအရပ်ဖက်အဖွဲ့စည်းများကြား မိတ်ဖက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ (ယင်းတွင် DPO သည် ဦးဆောင်စီမံခန့်ခွဲသော အဖွဲ့စည်းဖြစ်ရမည်)

လျှောက်ထားသူများသည် ဤတောင်းခံချက်အတွက် ရည်ရွယ်ထားသောနိုင်ငံများတွင် နေထိုင်ပြီး ၎င်းတို့၏ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှု အများအပြားကို ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။

ရန်ပုံငွေပမာဏနှင့် ကာလ

ထောက်ပံ့ငွေပမာဏသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀ဝ၀ မှ ၂၀ဝ၀ဝ ထိ ရှိနိုင်ပါသည်။ ထောက်ပံ့ငွေသည် တစ်နှစ်တာ ကာလအတွင်းရှိ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။

အသေးစားထောက်ပံ့ငွေဆိုင်ရာ အဆိုပြုချက်တောင်းခံလွှာနှင့် လျောက်လွှာပုံစံနှင့်ပတ်သက်၍ အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို ဤနေရာတွင် ဒေါင်းလုတ်ဆွဲပါ။ (MS Word)

အလယ်အလတ် အဆင့် ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ထောက်ပံ့ငွေများ

အလယ်လတ်အဆင့် ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ ထောက်ပံ့ငွေစုဆောင်းရေးအဖွဲ့သည် အသုံးစိရိတ်များမတည်ပေးခြင်းအပါအဝင် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအဆင့်အောက်ရှိ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့် မူဝါဒများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအဆင့်အောက်ရှိ အရပ်သားညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့အစည်းများအား ထောက်ပံ့ကူညီပေးပါသည်။ ထို့အပြင် ယင်းရန်ပုံငွေစီးဝင်မှုအဖွဲ့သည် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအဆင့်အောက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ၊ မူဝါဒများနှင့် စီမံကိန်းများတွင် မသန်စွမ်းသူများပါဝင်နိုင်ရန် ထောက်ခံအားပေးရာတွင်လည်းကောင်း၊ SDGs အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ကြိုးပမ်းရာတွင် မသန်စွမ်းသူများအားလုံး ပါဝင်နိုင်စေရန်လည်းကောင်း နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအဆင့်အောက် ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့စည်းများကို ထောက်ပံ့ကူညီပေးပါသည်။

နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအဆင့်အောက် ထောက်ခံအားပေးဆောင်ရွက် မှုသည် အထူးသဖြင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်များနှင့် ဗဟိုမှ အာဏာဖြန့်ကျက်ထားသော နိ်ုင်ငံရေးစနစ်များတွင် အရေးကြီးပါသည်။ ၄င်းတို့သည် DRF မှ ဦးစားပေး သတ်မှတ်ထား သော နိုင်ငံအများစုတွင် ပါဝင်ပါသည်။ အလယ်အလတ် အဆင့် ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့မှ ထောက်ပံ့ငွေရရှိသူအား (ဖက်ဒရယ် စနစ်အောက်ရှိ) ပြည်နယ်၊ စီရင်စု ၊ တိုင်းဒေသ သို့မဟုတ် ခရိုင်အဆင့်များတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိ်ုင်စေရန် စွမ်းဆောင်ပေးသည်-

 1. သီးသန့်သတ်မှတ်ထားသောဥပဒေစာပိုဒ်၊ မူဝါဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်/သို့မဟုတ် CRPD နှင့်အညီ လုပ်ဆောင်ထားသော နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအဆင့်အောက်ရှိ အမိန့်အာဏာများကို ထောက်ခံအားပေးရန်
 2. SDGs အား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရာတွင် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအဆင့်အောက်ရှိ လှုပ်ရှားမှုစီမံကိန်းများနှင့် အစီအစဉ်များ၌ မသန်စွမ်းသူများ ပါဝင်ခွင့်ရပြီး CRPD ကို လမ်းညွှန်ချက်အဖြစ်အသုံးပြုရနအတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက်နေသော ပြည်တွင်းနှင့် နိ်ုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများအား ထောက်ခံအားပေးရန်
 3. နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအဆင့်အောက်ရှိအဆင့်တွင် CRPD အား အကောင်အထည်ဖော်ရန် အစိုးရ အသုံးစားရိတ်အတိုင်းအတာ ကို ထောက်ခံအားပေးရန်
 4. နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအဆင့်အောက်ရှိ SDGs များအကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရေးကို CRPD နှင့်အညီဆောင်ရွက်ရန် ထောက်ခံအားပေးခြင်း

သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီမှု

 • ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့အစည်း စတင်ဖွဲ့စည်းပြီး မသန်စွမ်းသူများပါဝင် သည့်အဖွဲ့အစည်းများမှ ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်ခဲ့နေသော အလယ်လတ်အဆင့် ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့အစည်းများ သုံးဖွဲ့ သို့မဟုတ် ထို့ထက်များပြားသောအဖွဲ့များသည် လျှောက်လွှာများတင်သွင်းနိုင်သည်။
 • သြဇာအာဏာကြီးမားသော အဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် ဖက်ဒရေးရှင်းအဖွဲ့အစည်းများကို ဤလျှောက်လွှာတင်သွင်းရေး ဖြစ်စဉ်အတွက် အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသ ဖြင့် သတ်မှတ်နှင့်ချက်ပြည့်မီရန် အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ဖွဲ့စည်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
 • အလယ်လတ်အဆင့် ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့စည်းများမှ လျှောက်လွှာ များအား ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့စည်းကိုယ်စား ဦးဆောင်စီမံသော DPO အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မှ တင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
 • လျှောက်လွှာတင်သွင်းသောအဖွဲ့စည်းများနှင့် လျှောက်လွှာရည် ရွယ်ချက်တွင် (ဖက်ဒရယ် စနစ်အောက်ရှိ) ပြည်နယ်၊ စီရင်စု ၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ခရိုင်အဆင့်များတွင် အခွင့်အရေး များ ရှိရမည်ဖြစ်သည်။
 • လျှောက်လွှာတင်သွင်းသော အဖွဲ့စည်းများသည် ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့စည်းအား ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ထောက်ပံ့ငွေအား စီမံရန် တာဝန်ရှိပါသည်။

ရန်ပုံငွေပမာဏနှင့် ကာလ

ထောက်ပံ့ငွေပမာဏမှာ တစ်နှစ်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၀,ဝ၀ဝ မှ ၄၀,ဝ၀ဝ (နှစ်နှစ်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၀,ဝ၀ဝ မှ ၈၀,ဝ၀ဝ အထိ) ဖြစ်ပါသည်။

ထောက်ပံ့ငွေများသည် နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်း လုပ်ဆောင်ရ မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရန် ထောက်ပံ့ပေးသော်လည်း ထောက်ပံ့ငွေများကို တစ်နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ်သာ ပေးသွားပါမည်။ ဒုတိယနှစ်ထောက်ပံ့ငွေအား ပထမနှစ်အတွင်း အကောင်ထည် ဖော်လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ကြေနပ်စရာကောင်းလောက် သောအောင်မြင်မှုရှိမှသာ ပေးအပ်မည်ဖြစ်သည်။

အလယ်လတ်အဆင့် ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ဆိုင်ရာ အဆိုပြုချက် တောင်းခံလွှာနှင့် လျောက်လွှာပုံစံနှင့်ပတ်သက်၍ အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို ဤနေရာတွင် ဒေါင်းလုတ်ဆွဲပါ (MS Word)

နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ထောက်ပံ့ငွေများ

နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ညွန့်ပေါင်းရန်ပုံငွေစုဆောင်းရေးအဖွဲ့သည် (CRPD/OP အား အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးရမည်ဟု ကန့်သတ်ထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ အရာအားလုံးအပါအဝင်) တရားဥပဒေပြုပြောင်းလဲမှုများအတွက် အားပေးထောက်ခံ ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်အဆင့် CRPD အဆင့်မြင့်တိုးတက်လာရေး၊ CRPD အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားနိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာယန္တယားများနှင့်ပတ်သက်၍ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းပြီး အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း သို့မဟုတ် မသန်စွမ်းသူများ(PWDs)၏ အခွင့်အရေးများအား အကောင်ထည်ဖော်ဆောင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာယန္တယားများမှ နိုင်ငံများအပေါ်ချမှတ်ထားသော အကြံပြုချက်များအတိုင်း လိုက်လံဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။  ထို့ပြင် ဤရန်ပုံငွေစုဆောင်းရေးအဖွဲ့သည် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်များ၊ မူဝါဒများ၊ ဥပဒေပြဌာန်းမှုနှင့် အခြေခံမူဘောင်များတွင် မသန်စွမ်းသူများပါဝင်နိုင်မှုအတွက် တောင်းဆိုပေးပြီး မသန်စွမ်းသူများအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေး သည့် SDGs များ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် ကြိုးပမ်းနေသည့် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့များအား ထောက်ပံ့ကူညီပေးပါသည်။

နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညွန့်ပေါင်းရန်ပုံငွေစုဆောင်းရေးအဖွဲ့သည် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအဆင့်တွင် ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့အစည်းများ ဤသို့ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် စွမ်းဆောင်ပေးပါသည်-

 1. (အတည်ပြုလက်မှတ် မရေးထိုးထားသည့်) CRPD မှ ဆန္ဒအလျှောက်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်သောသဘောတူစာချုပ် (OP) တွင် အတည်ပြုလက်မှတ် ရေးထိုးခြင်း။
 2. သီးသန့်သတ်မှတ်ထားသော နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဥပဒေစာပိုဒ်အား CRPD နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း
 3. CRPD ကော်မတီနှင့် အခြားလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သဘောတူ စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသော အဖွဲ့အစည်းများထံ တိုးတက်မှု/ဆုတ် ယုတ်မှုကိုဖော်ပြသောအစီရင်ခံစားများ ထုတ်ဝေခြင်းနှင့်/ သို့မဟုတ် စုံစမ်းခြင်း သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာမှအခါအားလျှော် စွာပြုလုပ်သည့်သုံးသပ်ချက် (UPR) အတွက် လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီထံ အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း
 4. နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ရေးစီမံကိန်းများ၊ အစီအစဉ်များနှင့် မသန်စွမ်းသူများပါဝင်သည့် SDGs အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကြံရွယ်ထားသောမူဘောင်များအား စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း နှင့် CRPD ကို လမ်းညွှန်ချက်အဖြစ် အသုံးပြုရန်အတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရ SDG အဓိကလုပ်ဆောင်မှု၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့ အစည်းမှ SDG မူဝါဒများနှင့် DPO ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
 5. နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏အကောင်အထည်ဖော်ရေးနှင့်/သို့မဟုတ် CRPD အား စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုများတွင် DPO ကိုယ်စားလှယ်များ တရားဝင်ပါဝင်ခွင့်ရရန် ထောက်ခံတောင်းဆိုပေးခြင်း

သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီမှု

 • ဤစီးကြောင်းသည် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအဆင့် မသန်စွမ်းလှုပ်ရှား မှုများ၌ ထင်ရှားသောအဖွဲ့အစည်းများအတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။
 • ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့အစည်း စတင်ဖွဲ့စည်းပြီး DPO မှ ဦးဆောင်လုပ် ကိုင်နေခဲ့သော နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့အစည်းများ သုံးဖွဲ့ သို့မဟုတ် ထို့ထက်များပြားသောအဖွဲ့များသည် လျှောက်လွှာများတင်သွင်းနိုင်သည်။
 • နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာသြဇာအာဏာကြီးမားသော အဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် ဖက်ဒရေးရှင်းအဖွဲ့အစည်းများကို ဤလျှောက်လွှာ တင်သွင်းရေးဖြစ်စဉ်အတွက် အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသဖြင့် သတ်မှတ်နှင့်ချက်ပြည့်မီရန် အခြားအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ဖွဲ့စည်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
 • နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့စည်းများမှ လျှောက်လွှာများ အား ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့စည်းကိုယ်စား ဦးဆောင်စီမံနေသော DPO အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မှ တင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
 • လျှောက်လွှာတင်သွင်းသော အဖွဲ့စည်းများသည် ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့စည်းအား ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ထောက်ပံ့ငွေအား စီမံရန် တာဝန်ရှိပါသည်။

ရန်ပုံငွေပမာဏနှင့် ကာလ

ထောက်ပံ့ငွေပမာဏမှာ တစ်နှစ်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၀,ဝ၀ဝ မှ ၅၀,ဝ၀ဝ (နှစ်နှစ်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၀,ဝ၀ဝ မှ ၁၀ဝ,ဝ၀ဝ အထိ) ဖြစ်ပါသည်။

ထောက်ပံ့ငွေများသည် နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်း လုပ်ဆောင်ရ မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရန် ထောက်ပံ့ပေးသော်လည်း ထောက်ပံ့ငွေများကို တစ်နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ်သာ ပေးသွားပါမည်။ ဒုတိယနှစ်ထောက်ပံ့ငွေအား ပထမနှစ်အတွင်း အကောင်ထည် ဖော်လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ကြေနပ်စရာကောင်းလောက် သောအောင်မြင်မှုရှိမှသာ ပေးအပ်မည်ဖြစ်သည်။

တစ်နိုင်ငံလုံးညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ဆိုင်ရာ အဆိုပြုချက်တောင်းခံလွှာ၊ လျောက်လွှာပုံစံနှင့်ပတ်သက်၍ အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို ဤနေရာတွင် ဒေါင်းလုတ်ဆွဲပါ။ (MS Word)။